Betingelser

LiveNation.dk (“Website”) ejes og drives af Live Nation (Music) UK Limited (“vor”, “os” og “vi”). Vi er et selskab registreret i England og Wales med registreringsnummer 02409911 Vort kontor er registreret på 2nd Floor Regent Arcade House, 19 – 25 Argyll Street, London W1F 7TS og vores VAT nummer er 489 7987 40. info@livenation.dk er vores email adresse.

Dette er betingelserne for brug af website ("Betingelser"), der gælder for slutbrugeres anvendelse af website. Ved at bruge Websitet accepterer du at være bundet af Betingelserne. Website er beregnet for brugere der er over 18 år gamle. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, over 18 år gammel, eller ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte eller søge adgang til website og vi vil have ret til at begrænse eller udelukke din adgang til website. Hvis der er noget du er i tvivl om er du velkommen til at sende en email med dine spørgsmål til: support@livenation.dk

1 DINE FORPLIGTELSER

1.1 Du må ikke:

 • (a) benytte website (eller dele af det) til illegale formål og du vil benytte det i henhold til gældende lovgivning,
 • (b) uploade eller transmittere via website (hverken som Brugerindlæg (som defineret herunder) eller på anden måde
  • (i) nogen computer virus, macro virus, trojan horses, worms, logic bombs eller andet der er udviklet til at forstyrre, afbryde eller nedlukke normale driftsprocedurer på en computer, eller
  • (ii) noget materiale der er krænkende, offensivt eller af utugtig karakter, eller der kan medføre vrede, ubehag eller unødvendig angst,
 • (c) benytte website på en måde der
  • (i) kan medføre forstyrrelse, skade, nedsat effektivitet eller på anden vis påvirke effektivitet eller funktionalitet på website eller
  • (ii) overtræde eller krænke rettigheder på nogen person, selskab eller firma (inklusive, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsretter, fortrolighed eller privatliv),
 • (d) skabe eller offentliggøre link til nogen del af website eller forsøg på uautoriseret adgang til nogen komponent på website,
 • (e) kopiere eller distribuere nogen del af website på noget medie uden vor forudgående skriftlige tilladelse, og
 • (f) ændre eller modificere nogen del af website andet end hvad der kan betragtes som rimeligt nødvendigt for brug af website til det tilsigtede formål.

1.2 Du accepterer, at skulle du kunne gøre krav mod eller anlægge sag mod en slutbruger af websitet som følge af denne slutbrugers brug af Websitet, vil du forfølge disse krav og søgsmål uafhængigt af og uden regres mod os.

1.3 Du må kun benytte website til private ikke-kommercielle formål.

2 VORE RETTIGHEDER

2.1 Vi forbeholder os retten til:

 • (a) midlertidigt eller permanent at ændre websitet eller trække det (eller dele af det) tilbage med eller uden varsling af dig, og med forbehold for bestemmelserne i punkt 8 accepterer du, at vi ikke kan holdes ansvarlige over for dig eller tredjemand for ændring eller tilbagetrækning af Websitet; og/eller
 • (b) ændre disse betingelser med mellemrum. Fortsætter du med at bruge Websitet (eller dele af det), vil dette blive betragtet som en accept af sådanne ændringer. Det er dit ansvar regelmæssigt at undersøge, om betingelserne er blevet ændret. Hvis du ikke er enig i ændringerne i betingelserne