LIVE NATION NYHEDER

Live Nation Danmark søger erfaren og kompetent HR-chef

Dato : 14-01-19

Hos Live Nation i København søger vi en erfaren og kompetent HR-chef, som er parat til at varetage spændende og udfordrende HR-opgaver i tæt, og professionelt, samarbejde med medarbejdere, lederteamet samt vores europæiske og svenske HR-chef.  
 
Live Nation Danmark er sammensat af flere unikke kulturer i virksomheden, herunder COPENHELL, Heartland m.fl. Som HR-chef vil en af dine fornemmeste opgaver være at bibeholde den enkelte kultur, samtidig med at du stræber mod en overordnet fælleskultur for Live Nation Danmark.
Som HR-chef hos Live Nation Danmark får du ansvaret for:  
 
opdatering og ajourføring af personalehåndbog • daglig styring af HR-værktøjet Workday, herunder oprettelse/sletning af medarbejdere og godkendelser af lønninger m.m. • kontraktudarbejdelse for nye medarbejdere og øvrig HR-jura i samarbejde med CFO • registrering af fravær • udarbejdelse af strategi for, og løbende støtte af, medarbejderne i forebyggelsen af stress • professionalisering af ansættelsesprocedurer og medvirken ved nyansættelser • styring og registrering af medarbejderuddannelse • udarbejdelse af personaleregler og procedurer • introduktion af ny ferielov • GDPR-styring af HR-området • budgettering og økonomistyring af HR-området
 
Som en del af ledelsesgruppen vil du desuden blive tovholder ved personaleseminarer og på APV-udvalget samt MUS-koordinator og den fremtidige strategi for MUS-samtalerne. Ligeledes vil du blive en del af CSRstrategien i samarbejde med ledelsesgruppen og aktivt deltage i Live Nation Danmarks strategi i forhold til beredskab både internt og eksternt.  
 
Vi forestiller os, at du:  
 
er personalejuridisk stærk og erfaren leder med empati • er en kompetent rådgiver for direktion og chefkollegaer • har en relevant uddannelsesbaggrund inden for HR  • har en god HR-værkstøjskasse • kan varetage HR-politikker og procedurer samt diverse uddannelsesforløb • som person er engageret og løsningsorienteret med evnen til at oprette tillidsfulde relationer
 
 Vi tilbyder:  
 
en lønpakke som står mål med dine kvalifikationer • at du vil kunne præge den HR-mæssige udvikling i Live Nation Danmark • en sundhedsforsikring + en helbredsundersøgelse hvert andet år på privathospital • et frit og åbent miljø med gode kollegaer med stor interesse for musik  • fleksible arbejdstider inden for virksomhedens rammer og med mulighed for hjemmearbejdsdage
 
 Er du klar til at booste og TAKE GREAT CARE om Live Nation Danmark?
 
Stil din ansøgning til JBS Vinderrekruttering, som varetager rekrutteringsprocessen for Live Nation Danmark. Din motiverede ansøgning og CV sendes til: jbs@vinderrekruttering.dk med teksten ”HR-chef” i emnefeltet senest den 27.01.2019. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Sørensen, JBS Vinderrekruttering, på + 45 23 70 11 11, eller Managing Director, Jesper Christensen, Live Nation Danmark, på + 45 3525 4100
 
Vi gør venligst opmærksom på, at vi afholder løbende samtaler, og at stillingen ønskes besat snarest muligt. Læs mere om Live Nation Danmark på www.livenation.dk  
 
 
Live Nation Denmark, Frederiksberg Allé 3, 2, 1790 København V